باکس اینجا

اهمیت بسته بندی و عملکرد آن

رقابت در بازار امروزی نیازمند داشتن یک استراتژی مناسب در همه امور برای شرکتها و سازمانهاست.شرکتها باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا کسب میکنند محصولاتی با شرایط موردنظر را تولید نمایند تا در صحنه رقابت بازار باقی بمانند.در بازاریابی، بستهبندی یک بخش مهم از هرمحصول و نام تجاری است. در طول تصمیمگیری برای خرید، بستهبندی با ایجادیک درک کلی ازمحصول به مصرف کننده کمک میکند تا آن را ارزیابی کرده و حق انتخاب درست را برای او فراهم میسازد. جهت بهرهمندی هرچه بیشتر از مزیته ای بسته بندی، نخست لازم است تا مولفه ها و عناصربسته بندی و همچنین فرآیند ذهنی خریداران در تصمیمگیری برای خرید، شناسایی گردد. هدف این پژوهش نقش و اهمیت و تاثیر تبلیغات در امر بسته بندی محصولات شرکتها و اثرگذاری آن بر میزان خرید مصرفکنندگان میباشد
شناسایی انواع چرم

تفاوت چرم طبیعی و مصنوعی

امروزه با توجه به افزایش واردات انواع چرم مصنوعی و همچنین تولید آن ها در داخل کشور، تشخیص این دو چرم از یکدیگر یکی از مشکلات روز به حساب می رود. . در انتهای این مقاله که توسط تیم باکس اینجا گرداوری شده است با ارائه چند مرحله مهم و کاربردی، توانایی تفکیک چرم طبیعی از مصنوعی را خواهید داشت.
چرم طبیعی

شناخت چرم طبیعی و موارد استفاده آن

چرم طبیعی از دباغی پوست خام حیوانتاتی چون گاو، گوسفند، شترمرغ، کروکودیل، مار و … به‌دست می‌آید. دباغی به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن پوست فسادپذیر حیوانات را در انواع مواد شیمیایی و گیاهی متفاوتی خیس میکنند تا دوام بیابد. در نهایت پوست به یک مادهٔ طبیعی پایدار، دایمی و انعطاف‌پذیر برای کاربردهای متفاوت تبدیل می شود.
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها